Fotografije sa otvorenja ZOM-DAK-a.

Maja pred portretom oca gvardijana

Majin portret oca gvardijana Vjenceslava Janjića - detalj

Anđeo od svjetiljaka dočekuje goste

G. Stanko i Svebor po dolasku

Prof. Tišljar ispred osvjetljenog Anđela

Odmor u samostanu prije Sv. mise

Svebor ispred Majine slike u donjem hodniku ZOM-a

Otac gvardijan ispred svojeg djela - prekrasna galerija na gornjem katu

Stalni postav u gornjem hodniku sa svjetlima iz Vukovara

Majin Sv. Franjo s pticama

Spuštanje s gornje galerije u donju

Majini Pasionistički pasteli

Završetak Majinog Pasionističkog niza na gornjem katu

Ara Coeli i Otac Pijo - Tanja

Nakon Otvaranja Izložbe izlazak na cernički trg - Anđeo s trubom.

Svjećar Svebor ispred Anđela.

Sveta misa u Crkvi prije Otvaranja

Otac gvardijan ispod Raspetoga otvara Izložbu i ZOM

Adventska Idila u središtu Cernika.

Domjenak u Slavinom domu na kraju


Domjenak u Slavinom domu. Blažena lica Svebora i prof. Tišljara

Majka Božja na stupu u dvorištu bijelom kao snijeg

Početak Izložbe - Majina platna iz osamdesetih

Jaslice ispred crkve dan kasnije od Otvaranja

Crkva dan kasnije nakon otvaranja

Crkva s mostićem ispred dan kasnije od otvaranja

Oko oca gvardijana - prof. Tišljar i donator

Statua Male Terezije u cerničkoj crkvi - ona je izmolila Otvorenje u idili snijega

Orgulje u crkvi

Majka s djetetom, Majin pastel u gornjoj galeriji

Trogirska katedrala, Majin pastel u gornjoj crkvi

Duškova Intimna topografija i Tanjina Tri mladića

Tanjina crkva u Preku

Tanjina veduta Preka u gornjoj galeriji

Majin Anđeo u gornjoj galeriji

Majin Arkanđeo Mihovil

Majina platna iz osamdesetih - dolje

Donji hodnik, djela oko Raspetoga

Dva Majina platna lijevo od Raspetoga - desno su Duškovi Krikovi

Majina Kuća na brdu

Duškov Krik desno od Raspetoga koji je 1991. pogođen gelerom

Duškov Krik i Pejzaž

Duškova Intimna topografija

Duškovi crteži u donjem hodniku, koje je sam uokvirio pod kraj života

Duškov mistički pejzaž

Dva Duškova Krika desno od Raspetoga - postav Stanko Špoljarić

Tanjine apstrakcije i Ciganka s gitarom

Drugo krilo donjeg hodnika - tu se nalazi Ana Frank nad Jasenovcem

Tanjina Ciganka s gitarom

Majin Branislav Bošnjak i Duškovi portreti Dječaka u crvenoj kredi

Tanjin portret lijevo - zatim portret patra Vlašića od časne sestre Rozarije i Portret žene od Viktora Goričana

Drugo krilo donjeg hodnika ZOM-a

Otvaranje ZOM-DAKA

Razgledanje gornjeg kata izložbe nakon otvaranja

Razgledanje gornjeg kata nakon otvaranja

Otac Gvardijan Janjić otvara ZOM. Povijesni trenutak

Izvanredna definicija umjetničkog fenomena obitelji od autora postave izložbe g. Stanka Špoljarića

Na kraju riječ urednika u ime Darovatelja

Gvardijan Janjić govori ispod Raspetoga na Otvaranju ZOM-a